Участниците ще развият своите двигателни умения, координация и чувство за ритъм. Чрез магията на танца и системните тренировки, децата стават по-организирани, дисциплинирани и развиват умението да работят в екип.