В Детски образователен център ЕЛИТ предлагаме допълнително обучение по чужди езици. То е целогодишно (от октомври до май) и има за цел да надгражда изучавания материал в училище.

Детски образователен център Елит

Английски език

В Детски образователен център ЕЛИТ предлагаме допълнително обучение по АНГЛИЙСКИ език. То е целогодишно (от октомври до май) и има за цел да надгражда изучавания материал в училище.