Детски образователен център Елит

Математиката е царицата на науките! С ясното разбиране за нейното значение както за цялостното умствено развитие на децата, така и за оценяването и перспективите им, Детски образователен център ЕЛИТ предлага курсове по Учебна математика с цел по-добро и ефективно усвояване на учебния материал.

Учебната математика ще помогне за успешното спряване с учебния материал чрез индивидуален подход, съобразен с трудностите, с които се сблъсква всяко дете при усвояването му. Така децата ще повишат своята увереност, ще разберат, че всъщност математиката е не само лесна, но и интересна. Повишаването на успеваемостта им в училище е нашата мисия и обещание към Вас! Провеждането на контролни тестове ще им помогне да повишат успеха си в училище и на предстоящите НВО. Приоритет е децата да придобият увереност и да затвърдят знанията си по учебния материал.

Обучението се води от висококвалифицирани преподаватели, придържащи се към най-високи стандарти и индивидуализиран подход.

Всеки модул се състои от 10 посещения по 90 минути, веднъж седмично. Общо 3 модула в рамките на една учебна година.

Модул от 10 посещения – 300 лв.
Цена за 5 поредни посещения – 180 лв.
Цена за 1 посещение – 40 лв.

5% отстъпка от цената за модул за две или повече деца от едно семейството, посещаващи курс по БЕЛ, Състезателна или Учебна математика (важи при заплащане на такса за модул на второ или трето дете).