Детски образователен център Елит

Обучението по четене и писане, български език и литература е базирано на иновативно представяне на учебния материал, много практически упражнения и дидактични игри. Основната ни цел е да създадем трайни навици за грамотно, писмено и устно изразяване у всеки един ученик. Изучаването на езиковите норми, срещата с богати художествени светове, формират знания за цял живот и възможности за образно мислене и изразяване.

Съобразявайки се с индивидуалното ниво и умения на всяко дете, се стремим към достигане на трайни знания и интелигентност. Използваме образователен ресурс от учебници и учебни помагала, аудио и видео материали, схематично и таблично представяне на учебния материал, достъп до учебна литература (речници, енциклопедии, художествена литература и литературна критика), онлайн ресурси, образователни игри с цел затвърждаване на новите знания.

Обучението се води от висококвалифицирани преподаватели, придържащи се към най-високи стандарти и индивидуализиран подход.

Всеки модул се състои от 10 посещения по 90 мин., веднъж седмично. Общо 3 модула в рамките на една учебна година.

Модул от 10 посещения – 300 лв.
Цена за 5 поредни посещения – 180 лв.
Цена за 1 посещение – 40 лв.

Учебните материали не са включени в цената

5% отстъпка от цената за модул за две или повече деца от едно семейството, посещаващи курс по Български език и литература, Състезателна или Учебна математика (важи при заплащане на такса за модул на второ или трето дете).