Детски образователен център Елит

В Детски образователен център ЕЛИТ предлагаме допълнително обучение по АНГЛИЙСКИ език. То е целогодишно (от октомври до май) и има за цел да надгражда изучавания материал в училище.

Групите се сформират в началото на учебната година, като децата преминават през събеседване с нашите учители, за да бъдат включени в най-подходящата група, отговаряща на нивото на знанията им. Възможност за сформиране на групи с деца от предучилищна възраст, нива от Pre A1 до B1 (при събрани поне 4 деца за сформиране на съответната група).

Уроците са разпределени тематично, чрез което се изгражда началната база на основните понятия в английския език. Малките групи (до 10 деца) дават възможност за повече индивидуална работа с всеки един ученик.

Учебните часове се водят от висококвалифицирани преподаватели по оригинални учебници и помагала.

Децата активно участват в учебния процес чрез игри и практически занимания, изпълнение на творчески задачи и работа в групи. Поставят се основите на чуждоезиковото обучение, развиват се умения за слушане, говорене, четене и писане.

Провежда се текущ контрол чрез тестове по международни стандарти, както и редовна обратна връзка с родителите.

В края на всяко едно успешно издържано ниво нашите ученици получават сертификати, с които удостоверяват придобитите знания.

Записването може да стане по всяко време на годината, но своевременното начало е залог за постигането на максимален успех!

Starter Super Minds – 100 учебни часа по 30 минути, разпределени по време на учебната година, в работни дни 2 пъти по 2 учебни часа на седмица.

Level 1 Super Minds – 100 учебни часа по 45 минути, разпределени по време на учебната година, в работни дни 2 пъти по 2 учебни часа на седмица.

Level 2 Super Minds – 100 учебни часа по 45 минути, разпределени по време на учебната година, в работни дни 2 пъти по 2 учебни часа на седмица.

Цени за учебната 2023/2024
За цял курс, заплащане на 4 вноски по 260 лв – общо 1040 лв.
За цял курс, заплащане на 2 вноски по 480 лв – общо 960 лв.
Еднократно заплащане на цялата такса за курс от 900 лв.
Месечна такса 180 лв., при записване след започване на учебната година (02.10.2023) или плащане за 1 календарен месец

Учебните материали не са включени в цената

5% отстъпка за ранно записване, до 30.06.2023г.

5% отстъпка за всички деца, посещавали целодневна лятна занималня или курс по Английски език през 2023г.

5% отстъпка от таксата за две или повече деца от едно семейство, посещаващи курсове по Английски език (важи при заплащане на такса на второ или трето дете).

Важно: Всички отстъпки са с натрупване до минимална цена 8 лв на учебен час.