Допълнително обучение по английски език за ученици от 1 до 4 клас

Допълнително обучение по английски език за ученици от 3 – 4 клас

В Детски образователен център ЕЛИТ предлагаме допълнително обучение по АНГЛИЙСКИ език. То е целогодишно (от октомври до май) и има за цел да надгражда изучавания материал в училище.

Допълнително обучение по английски език за ученици от 1 до 4 клас

Допълнително обучение по английски език за ученици от 2 – 3 клас

В Детски образователен център ЕЛИТ предлагаме допълнително обучение по АНГЛИЙСКИ език. То е целогодишно (от октомври до май) и има за цел да надгражда изучавания материал в училище.