loader image
През трите почивни дни в София се проведе курс за придобиване и повишаване на съдийски категории по шахмат. След лекционен курс, обхванал всички по-важни аспекти от дейността и задълженията на […]

През трите почивни дни в София се проведе курс за придобиване и повишаване на съдийски категории по шахмат.

След лекционен курс, обхванал всички по-важни аспекти от дейността и задълженията на съдията по шахмат, днес бе проведен изпит за установяване на знанията и практическите умения на участниците.

Съдийската комисия към БФШ 2022 предстои да утвърди 32 нови съдийски категории, от които:

✅ 23 помощник-съдии по шахмат
✅ 4 съдии по шахмат
✅ 5 национални съдии по шахмат

Участниците в курса бяха поздравени за успешното му завършване от председателя на БФШ 2022 Васил Антонов.